Privacy

ictforall.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site!

ictforall.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

De door u verstrekte persoonsgegevens zullen op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt worden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. In het overzicht hieronder kunt u zien waar we uw gegevens voor nodig hebben:

Als u een aanvraag plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, nodig om uw aanvraag uit te voeren.
Informatie over uw aanvraag stelt ons in staat om de site te personaliseren en om aanbevelingen te doen.
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
ictforall.nl zal uw gegevens niet aan derde verstrekken.